Praca w Żłobku Norlandia Ursus!

Żłobek Norlandia Ursus w Warszawie znajdujący się przy ulicy Edwarda Habicha 20 szuka Opiekunki do grupy żłobkowej! :)

 

Wymagania:

Opiekunem w żłobku (a także w klubie dziecięcym) może być osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Pracę tę może również wykonywać osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech (jeżeli osoba taka nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

 

Oferujemy:

Oferujemy umowę o pracę, możliwość rozwoju w ramach organizacji, dopłaty do szkoleń. 

 

adres e-mail: ursus@norlandia.com lub sylwia.brzezinska@norlandia.com

 

Wysyłając do nas CV ( z dopiskiem URSUS) zgadzasz się z klauzulą informacyjną zawartą tutaj: 

Link: http://norlandiaprzedszkola.pl/File/GetFile/d04c99c2-99d2-45b6-b835-d03f5bede9d1