Nasza historia

W Polsce działamy od 1 czerwca 2017 roku i podjęliśmy działania aby uruchomić pozostałe segmenty działalności grupy Norlandii w Polsce.

Przedszkola Norlandia na polskim rynku działają od czerwca 2017 r. Jesteśmy częścią Grupy NHC (Norlandia Health & Care Group) – międzynarodowej, prywatnej firmy z siedzibą w Oslo w Norwegii. Jej początki sięgają 1990 roku, kiedy została założona przez braci Kristiana i Rogera Adolfsenów, do dziś będących właścicielami 100% udziałów w firmie.

W skład Grupy wchodzą przedszkola Norlandia, instytucje Norlandia Care (domy opieki, hotele dla pacjentów, kliniki medyczne i usługi opieki domowej) oraz firmy Hero (oferująca usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i integracyjnych oraz prowadząca ośrodki przyjmowania uchodźców) i Aberia (świadcząca usługi w zakresie ochrony dzieci i opieki zastępczej dla osób niepełnosprawnych).

Roczny obrót Grupy NHC w 2017 roku wynosił 550 milionów euro. Grupa ma ponad 400 jednostek operacyjnych i zatrudnia 8000 pracowników w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Niemczech i Polsce. „Bycie innowatorem dobrobytu jakości życia” jest strategiczną dewizą działalności NHC Group.

Aktualnie podejmujemy działania związane z uruchomieniem pozostałych segmentów działalności Grupy Norlandia w Polsce.

Program edukacyjny

W sieć przedszkoli Norlandia w ramach programu edukacyjnego aktywnie korzystamy ze wzorców skandynawskiego systemu nauczania. W przedszkolach propagowana jest duża swoboda działania, dbanie o ekologię oraz kontakt z naturą i częste przebywanie na świeżym powietrzu.

W Norlandii łączymy najlepsze praktyki powszechnie stosowane w polskich przedszkolach, uzupełniając je o sprawdzone metody popularne w Skandynawii. Są to m.in.:

 •          nacisk na współdziałanie i relacje społeczne,
 •          ekologia
 •          zabawa na świeżym powietrzu
 •          wychowanie fizyczne
 •          brak porównań między dziećmi
 •          budowa poczucia własnej wartości każdego dziecka

W ramach zajęć w placówkach Norlandii zapewniamy naszym podopiecznym udział w kreatywnych, różnorodnych zajęciach. Należą do nich:

 •          lekcje logorytmiki, stanowiącej połączenie rytmiki oraz terapii logopedycznej,
 •          zajęcia kulinarne,
 •          zajęcia przyrodnicze
 •          zajęcia taneczne
 •          trening umiejętności społecznych
 •          arteterapia pozwalająca na wyrażenie emocji dziecka poprzez tworzenie własnych dzieł sztuki
 •          zajęcia z udziałem wykwalifikowanego dogoterapeuty i jego psa
 •          nauka języka angielskiego

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, której celem poprzez wykorzystanie rytmu jest oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci.

 

Dogoterapia to technika terapeutyczna wykorzystująca pozytywne oddziaływanie psa na człowieka w sferach: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Często wykorzystywana jest w rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych.

 

Arteterapia to wyrażanie emocji poprzez wykorzystanie sztuki. Dzieci podczas zajęć arteterapii mogą tworzyć obrazy i obiekty, poznawać je oraz odczytywać ich znaczenie. Dzięki temu dziecko lepiej poznaje siebie i rozumie swoje emocje.