Nasze wartości

W Norlandii działamy w oparciu o najlepsze wzorce skandynawskiego systemu edukacji. Ponad 20-letnie doświadczenie Grupy i sprawdzone metody wychowawcze są z powodzeniem wdrażane w polskich przedszkolach działających w Grupie Norlandia. Nasze wartości to: Kompetencja, Ambicja, Szacunek, Energia

Kompetencja - dążymy do ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy kadry nauczycielskiej oraz pracowników placówek. W tym celu wykorzystujemy systematyczny program edukacyjny dostępny na wszystkich poziomach w naszej organizacji oraz postawę pozwalającą nam uczyć się od siebie nawzajem.

 

Ambicja - wszyscy mamy jasne cele, które staramy się osiągnąć. Pomagamy sobie nawzajem w dążeniu do nich, śledzimy wszystkie osiągnięcia indywidualne i grupowe.

Szacunek - do każdego podchodzimy z szacunkiem, poznajemy go i staramy się zrozumieć jego położenie i rodzinę.

Energia - naszą pracę wykonujemy z zaangażowaniem i przyjemnością. Dążenie do wypełnienia naszej misji sprawia nam ogromną radość.