Rekrutacja

Trwa rekrutacja do placówek przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowych informacji w zakresie zapisów udzielają poszczególne placówki.