Nasze Autorskie Programy!

Prowadzimy cykl spotkań , atrakcji i zajęć, które rozwijają nasze Maluchy!

Warsztaty Kulinarne

Zajęcia kulinarne są ważnym elementem programu edukacyjnego. Uczą pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania wiedzy oraz propagują zasady zdrowego odżywiania. Podczas zajęć dzieci przygotowują proste potrawy, uczą się bezpiecznego posługiwania narzędziami kuchennymi oraz przestrzegania zasad higieny. Wspólne przygotowywanie posiłków rozwija także umiejętności współpracy w grupach.

 

Cele zajęć:

  •   osiąganie radości z samodzielnego przygotowywania posiłków,
  •   wprowadzenie dziecka w świat sztuki kulinarnej,
  •   nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
  •   zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku
  •   zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni,
  •   zapoznanie dzieci z różnymi naczyniami, przyborami i sprzętem kuchennym,
  •   rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,
  •   doskonalenie czynności samoobsługowych,
  •    wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 

 

Warsztaty Przyrodnicze

 

Mały Ogrodnik

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. W tym zakresie tradycyjne metody nauczania często okazują się mało atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przybliżając przedszkolakom wartość naturalnego otoczenia warto więc sięgać po rozwiązania, które aktywizują różne sfery rozwoju i aktywności. W tej sytuacji nieocenione okazuje się zakładanie ogródków przedszkolnych, w których dzieci same sadzą kwiaty, warzywa, podlewają je i pielęgnują. W ten sposób można pomóc przedszkolakowi poznać i pokochać przyrodę. Żadna teoria nie zastąpi wiedzy zdobytej podczas obserwowania i wykonywania prac ogrodniczych. Maluchy chłoną wiedzę wszelkimi zmysłami, mogą nie tylko zobaczyć,  dotknąć czy powąchać. Obserwacje przyrody, prowadzenie doświadczeń oraz zabawy badawcze to najlepsza lekcja przyrody.