Nasza odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli działania Norlandia Przedszkola w Polsce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli działania sieci Przedszkoli i Żłobków Norlandia na rynku polskim.

Obecna sytuacja na rynku, intensywniej ukazuje wartości firm w ich codziennych działaniach. Konsumenci zaczynają doceniać to - w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa, a to ma ogromny wpływ na budowanie wizerunku marki. 

Stałe akcje społeczne przynoszą większe efekty obejmując wiele aspektów życia ich odbiorców, mowa tu m.in. o edukacji, ekologii, bezpieczeństwie, kulturze, sporcie czy działaniach non-profit. Zainteresowanie tymi kwestiami w społeczeństwie rośnie, co jest dodatkowym bodźcem i motywatorem do coraz większego rozwoju firm w tym zakresie.  

Dlatego też , sieć Skandynawskich Przedszkoli i Żłobków Norlandia w Polsce - jako odpowiedzialna firma, świadoma swojego oddziaływania na otoczenie, podejmuje czynności mające na celu poprawy sytuacji społecznej swoich odbiorców. 

Pierwszą znaczącą rzeczą są działania non-profit, jakie placówki, lokalnie, w całej Polsce starają się wspierać i działać na korzyść innych ludzi. Niesienie wsparcia i pomocy – to ogromna wartość edukacji – tym bardziej – w dobie ogromnego kryzysu i choroby – możemy ją docenić. Przedszkola Norlandia w Kętach i w Sulechowie rozpoczęły akcję wsparcia okolicznych szpitali – aby aktywizować siebie, dzieci i Rodziców – w tych trudnych czasach. Szycie prześcieradełek dla noworodków, dostarczanie posiłków dla oddziałów ratunkowych – to dowody na to jak stosunkowo drobne czynności i inicjatywy, potrafią dużo zmienić. Innym przykładem jest działanie placówek Norlandia w Olsztynie, które zakupują materiał do uszycia 1000 maseczek dla szpitala w tym mieście. Bieżąca współpraca z lokalną Fundacją, zapewnia również wsparcie wolontariuszy w tych inicjatywach. Zaś Przedszkole i Żłobek Norlandia w Starachowicach zakupiło termometry bezdotykowe dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w swojej okolicy. 

Zarówno uczestniczenie w marszach i biegach  na rzecz wsparcia osób chorych, lokalne wsparcie sztabów WOŚP – to m.in. działania trwające cały rok - stałe w swoich moralnych wartościach całej grupy NHC (więcej na www.norlandiaprzedszkola.pl  ). To ogromny przekaz i przykład dla naszych Podopiecznych. 

Społeczny wymiar kampanii ma również ta dotycząca obecnej sytuacji Dzieci i Rodziców – stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia , pozostanie w domu, generuje problemy w edukacji, której wszystkie Przedszkola i Żłobki Norlandia w Polsce – starają się przeciwdziałać stosując codzienny e-learning oraz zajęcia online. Ogromne wsparcie i aprobata ze strony Rodziców zapoczątkowały spontaniczną akcję na Facebookach i Instagramach wszystkich jednostek Norlandii: Mali Bohaterowie – uczą się w domu! #malibohaterwie #norlandia .

 Codzienna, duża ilość zdjęć dzieci, które czerpią radość z zobaczenia rówieśników oraz fakt, że ich edukacja nie zostanie zawieszona na czas trwania kwarantanny i odgórnego zamknięcia placówek w celach bezpieczeństwa – jest dla sieci Przedszkoli i Żłobków Norlandia największą nagrodą.  

Ponieważ, praca i edukacja wypełnia znaczną część́ życia człowieka, nasi nauczyciele starają się być blisko Rodziców, aby sprostać ich potrzebom. To właśnie oni – nasi lektorzy i nauczyciele – wrażliwi na potrzeby Dzieci – dbają o komunikację obydwu stron. M.in. z tego powodu powstały dwa autorskie programy realizowane w placówkach: sportowy i żywieniowy - Norlandia Jump oraz proekologiczny - Norlandia Quest Go Green Global Future! (Więcej o tym można przeczytać na: www.norlandiaprzedszkola.pl/Story/Page/122067)

Wyrabianie nawyków ekologicznych, zdrowego odżywiania oraz regularnego ruchu, aktywności fizycznych - jest procesem długotrwałym, dlatego ważne, by edukację w tej dziedzinie rozpocząć́ już od najmłodszych lat. To wszystko pozwala budować społeczeństwo odpowiedzialne za środowisko, przyrodę, dobro wspólne - w którym ludziom będzie się żyć lepiej i bezpieczniej. 

Współpraca z lokalnymi urzędami i instytucjami – to również ważny element, który scala i jednoczy społecznie. Obecnie, kiedy tak wiele czasu spędzamy przez monitorami naszych laptopów, komputerów czy telefonów – perspektywa wspólnego, otwartego pikniku lub spotkań lokalnych – nabiera większej wartości. Czym cieszymy się, że możemy wyróżnić się na tle innych przedszkoli Polsce, ponieważ dla Norlandii to priorytetowy aspekt edukacji – współpraca z rodzicem.  

Podsumowując , nadeszła nowa era edukacji i odpowiedzialności firm. Ulega przewartościowaniu nasze myślenie o roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie. 

Nowe standardy, nowe oczekiwania i nowe możliwości – to wszystko czeka na odbiorców międzynarodowej sieci Przedszkoli i Żłobków Norlandia – która mimo rozpiętości (ponieważ mamy już 23 jednostki w całej Polsce) jest lokalna, regionalna i bardzo bliska Rodzicom i Dzieciom.