Ważna informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo, kierując się prośbą Ministerstwa Eduakcji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie pragnę przypomnieć Państwu zasady zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom obowiązujące w naszym przedszkolu

1. Drzwi wejściowe z możliwością  otwarcia tylko od wewnątrz przez pracownika. Dzięki temu możliwośc szczegółowej kontroli osób wchodzących na teren przedszkola. 

2. Ścisłe zasady odbierania dzieci:

a. rodzice (posiadający prawa rodzicielskie),

b. rodzeństwo przedszkolaka, dziadkowie lub inni członkowie rodziny posiadający pisemne upoważnienie od rodziców dziecka z wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz numeru PESEL.

c. Osobom będącym pod wpływem alkoholu dzieci nie wydaję się.

3. Podczas spacerów poza teren przedszkola do każdej grupy przedszkolnej przypisana jest dodatkowa osoba do opieki nad dziećmi. 

4. Podczas spacerów dzieci z grup najmłodszych uczą się chodzić w parach trzymając się "gąsienicy spacerowej". Dzieci z grup starszych potrafią już samodzielnie spacerować ustawione w parach. 

3. W razie zachorowania dziecka lub nieszczęśliwego wypadkku rodzice są natychmiast informowani o stanie zdrowia dziecka przez nauczycieli lub dyrekcję.