Konkurs dla naszych Dzieci i Rodziców!

 

Regulamin konkursu „Wielkanocny kurczak”

Cele konkursu:

 •        rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez działanie w różnych materiałach i technikach;
 •        pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni;
 •        rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci

Informacje Ogólne:

1. Organizatorem konkursu są wszystkie Przedszkola i Żłobki Norlandia w Polsce.

2. Konkurs rozpoczyna się 20.03.2020r. i trwać będzie do 31.03.2020r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „„Wielkanocny kurczak”

 1.  W konkursie mogą brać udział dzieci od 1 roku do 6 roku życia wraz z Rodzicami.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1.  Uczestnicy – Dzieci, wykonują pracę razem z Rodzicami, pod ich bacznym okiem lub przy niewielkiej współpracy. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
 2.  Technika wykonania pracy : praca przestrzenna.
 3.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz przedszkola.
 4.  Prace należy złożyć przesłać do 30 marca na e-mail Dyrektora swojej placówki.
 5.  Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenie artystyczne oraz współpraca Dzieci i Rodziców.
 6.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  w dniach od 31 marca (data wstawienia wszystkich prac konkursowych w poście na Fb placówki oraz rozpoczęcie głosowania) – do 8 kwietnia  - podanie wyniku głosowania Rodzicom.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1.  Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Rozdanie nagród oraz dyplomów Uczestnikom odbędzie się już po zakończeniu kwarantanny. 
 2.  Prace będą umieszczone w galerii na stronie internetowej Organizatora oraz profilu FB.
 3.  O wynikach konkursu zadecyduje ilość polubieni danej pracy pod zdjęciem.
 4.  Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie. Wyniki będą również widniały na stronie internetowej Organizatora oraz profilu FB.
 5.  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 6.  Przeslanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 7.  Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej Organizatora.