Pomaganie jest w Nas! Wsparcie Szpitala przez Norlandia Sulechów