Pomagamy jak możemy! To ważne, razem możemy więcej! Przedszkole i Żłobek Norlandia Sybiraków 💚🌳

Pożary i susza - dotyczy nas wszystkich. Chcemy pomóc lokalnie. Nasi nauczyciele dają przykład jak chcieć = móc!